Bangkok Post > Jobs > Career guide

 • Career guide
 • รอบรู้เรื่องงาน
  1. แต่งกายไว้ทุกข์แบบสุภาพ

   แต่งกายไว้ทุกข์แบบสุภาพ

   การแต่งกายไว้ทุกข์ เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศให้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ...

   26 ต.ค. 59

  2. อัครศิลปินจิตรกรรม

   อัครศิลปินจิตรกรรม

   หลากหลายพระอัจฉริยภาพในแขนงต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ไม่เพียงแต่พัฒนาประเทศชาติ แต่ทรงเป็นนักพัฒนาฝีมือพระองค์เองด้วย ในด้านศิลปะ จิตรกรรมก็เช่นกัน...

   26 ต.ค. 59

  3. พระปรีชาสามารถด้านงานประดิษฐ์และประติมากรรม

   พระปรีชาสามารถด้านงานประดิษฐ์และประติมากรรม

   ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเล็งเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ของพระองค์จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆ ของพสกนิกรของพระองค์ได้ จึงทรงประดิษฐ์ คิดค้น พัฒนา สิ่...

   25 ต.ค. 59

  4. ดวงงานรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2559
  5. เมื่อธุรกิจไปไม่รอด

   เมื่อธุรกิจไปไม่รอด

   คนทำงานในทุกวันนี้ หันมาประกอบธุรกิจเองจำนวนมาก เหตุเพราะอยากสร้างรากฐานความมั่นคงในตนเอง แต่หลายรายก็ประสบกับความผิดหวัง และไม่สามารถประคับประคองตัวเองให้ไปต่อได้...

   13 ต.ค. 59

  6. 6 สิ่งที่คนมีความสุขไม่เคยทำกัน

   6 สิ่งที่คนมีความสุขไม่เคยทำกัน

   ใช้ชีวิตให้มีความสุขแบบสุดๆ ให้ความทุกข์ไม่กล้าปรากฎเข้ามาในชีวิตคุณได้อีกเลย เพราะคุณมองภาพรวมด้วยเหตุผลที่เป็นบวกมากกว่าปัญหานั่นเอง...

   13 ต.ค. 59

  7. จดจ่ออยู่กับงานให้ได้สิ!

   จดจ่ออยู่กับงานให้ได้สิ!

   สภาวะของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ย่อมมีอิทธิพลต่อความสนใจของเราอยู่แล้ว แต่สิ่งเหล่านั้นอาจทำให้สมาธิหรือความตั้งใจในการทำงานลดน้อยลงไปด้วย และอาจส่งผลในผลลัพธ์ของผลงานอีกด้วย...

   12 ต.ค. 59

  8. กฎการทำงานราบรื่น ปฏิบัติต่อเขาอย่างที่เขาต้องการ

   กฎการทำงานราบรื่น ปฏิบัติต่อเขาอย่างที่เขาต้องการ

   คนทำงานทุกคนก็ย่อมต้องการให้งานของตนเองนั้นมีความราบรื่น ไม่ติดขัดในปัญหาส่วนใดๆ ทั้งนั้น เพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน อีกทั้งไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับปัญหาที่ทำให้งานติดขัดด้วย...

   12 ต.ค. 59

  9. อารมณ์ด้านบวกต้นทุนแห่งความสำเร็จ

   อารมณ์ด้านบวกต้นทุนแห่งความสำเร็จ

   การพูดคุยกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือลบ จะส่งผลต่อจิตใจและพลังในตัวคุณเองมากขึ้น ฉะนั้นเริ่มต้นคิดให้บวก แล้วพูดกับตัวเองให้เป็นบวก แล้วจะทำให้คุณเกิดพลังสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น...

   12 ต.ค. 59

  10. 1 ปีก่อนเกษียณควรทำอะไร

   1 ปีก่อนเกษียณควรทำอะไร

   วัยเกษียณ คือ ช่วงอายุที่บุคคลนั้น จะได้พักผ่อนไม่ต้องออกไปทำงานประจำเช่นเคย แต่ก็จะขาดรายได้ประจำไปด้วย ฉะนั้นเมื่อถึงเวลานั้นเราควรเช็คข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เราควรจะได้รับอย่างถี่ถ้วน...

   7 ต.ค. 59