Bangkok post> Jobs > Career guide

องค์กรแบบไหนตรงใจเราที่สุด

 

     ก่อนสมัครงาน เราต้องมีแนวทางในการมองหางานที่ใช่สำหรับตัวเอง อาจตัดสินใจจากสถานที่ทำงาน การเดินทาง ผลตอบแทน บทบาทหน้าที่ หรือเหตุผลอื่นๆ เพื่อช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้น แต่การเลือกลักษณะขององค์กรก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ลองมาดูกันว่าตัวเราจะเหมาะกับองค์กรแบบไหน

➤ องค์กรแบบ Startup

ถ้าเป็นคนที่ชอบความอิสระ กล้าได้กล้าเสีย แนะนำให้ทำงานในองค์กรแบบ Startup เพราะเหมาะกับคนที่ต้องการเวทีแสดงความสามารถ โชว์ความคิดสร้างสรรค์ และต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างเด็กจบใหม่หรือคนยุคใหม่ ส่วนคนที่มีประสบการณ์ทำงาน องค์กรแบบ Startup จะเหมาะกับคนที่สนใจในเรื่องการให้คำปรึกษาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า องค์กรแบบนี้จะมีโครงสร้างองค์กรไม่ตายตัว ให้อิสระในการสร้างสรรค์งานได้อย่างเต็มที่ แต่หากเลือกที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กรแบบ Startup อาจต้องพร้อมรับมือกับปัญหา ต้องทำงานได้ในหลายหน้าที่ หรือทำงานไม่เป็นเวลา

➤ องค์กรแบบ SMEs

องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หรือ SMEs เป็นองค์กรที่อยู่ระหว่างองค์กรแบบ Startup และองค์กรขนาดใหญ่ การทำงานในองค์กรนี้เราจะเติบโตไปพร้อมๆ กับองค์กร คล้ายองค์กรแบบ Startup แต่มีเวลาการทำงานที่แน่นอนมากกว่า เพราะมีโครงสร้างองค์กรที่เป็นระบบมากขึ้น มีทีมงาน การแบ่งงาน ทำให้จัดสมดุลชีวิตกับการทำงานได้ดีกว่า มีสิทธิมีเสียงในการออกความคิดเห็น การแข่งขันน้อย การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจึงง่ายกว่าองค์กรขนาดใหญ่ สำหรับเด็กจบใหม่และคนทำงานที่มีประสบการณ์ที่ต้องการมีชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานที่สมดุล น่าจะเหมาะที่จะทำงานในองค์กรแบบ SMEs

➤ องค์กรขนาดใหญ่

สำหรับคนหางานที่ต้องการทำงานกับองค์กรที่มีชื่อเสียง หรือต้องการความมั่นคง องค์กรขนาดใหญ่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี แต่ต้องยอมรับกับบางสิ่ง เช่น การเป็นปลาเล็กในบ่อใหญ่ คือเป็นกำลังสำคัญในการทำงาน แต่กลับเป็นแค่ส่วนน้อยนิดหากเทียบกับทั้งหมดในองค์กร เนื่องจากองค์กรขนาดใหญ่มีโครงสร้างเป็นแบบแผน บทบาทและหน้าที่ในการทำงานจึงค่อนข้างชัดเจน ความอิสระในการสร้างสรรค์งานทำได้จำกัด แต่ก็ไม่มีองค์กรแบบไหนที่จะให้สิทธิประโยชน์ได้ดีเท่า สำหรับคนที่ต้องการมีความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพ ควรเลือกทำงานกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่ และอาจดูเหมือนว่าองค์กรขนาดใหญ่แบบนี้จะเหมาะกับคนทำงานที่มีประสบการณ์ทำงาน แต่จริงๆ แล้วองค์กรขนาดใหญ่ก็ต้องการเด็กจบใหม่เข้าร่วมงานเช่นกัน

➤ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

สำหรับคนที่มีใจรักการบริการและมีจิตกุศล สายงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเป็นสายงานที่ใช่และเหมาะสม เพราะจุดมุ่งหมายขององค์กรคือการอุทิศตนเพื่อสังคมมากกว่าผลกำไร การทำงานในองค์กรรูปแบบนี้จะมีขอบเขตที่กว้าง ตั้งแต่ชุมชนขนาดเล็กไปจนถึงหน่วยงานขนาดใหญ่ งานที่ทำจะมีความสำคัญในทุกตำแหน่งงาน ไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มเข้าไปทำงานหรือเป็นคนที่ทำงานมาหลายปี