Bangkok post> Jobs > Career guide

เปิดเคล็ดลับสัมภาษณ์งานให้ได้ทั้งงานและเงินดังหวัง

 

การสัมภาษณ์งานเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและเป็นเพียงโอกาสเดียวที่คุณจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับนายจ้างและพรีเซนต์ตัวเองว่าเหมาะสมกับงานและเงินที่คุณได้คาดหวังไว้ บางครั้งเส้นทางสู่ความสำเร็จในการได้งานไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเรียนจบมาจากไหน ได้เกรดเท่าไหร่ หรือทำงานได้ดีแค่ไหน แต่อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือมองข้ามไป

เราจะมาแชร์ 5 เคล็ดลับการสัมภาษณ์งานให้ประสบความสำเร็จ ให้คุณได้ทั้งงานและเงินที่หวังไว้ ดังนี้

1. ค้นหาและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่สมัคร

     ➤ ความสำเร็จในการสัมภาษณ์งานเริ่มต้นด้วยรากฐานที่มั่นคงของความรู้ในส่วนของผู้สมัครงาน คุณควรทำความรู้ ความเข้าใจถึงพื้นหลังของบริษัทนายจ้างและลักษณะงานของตำแหน่งงานที่คุณสมัครให้ละเอียด

2. สร้างความประทับใจที่ดีครั้งแรก การสร้างความประทับใจที่ดีในครั้งแรกพบ ควรปฏิบัติดังนี้

     ➤ เราควรไปถึงสถานที่สัมภาษณ์งานก่อนเวลานัดเพื่อเตรียมตัว เพราะบางครั้งสำนักงานอาจจะไม่ได้เข้าถึงง่ายต้องใช้เวลาในการเดินทาง การแลกบัตร หรือต่อลิฟท์ เป็นต้น

     ➤ แต่งกายแบบมืออาชีพ การแต่งกายก็เปรียบเสมือนการสร้างความประทับใจครั้งแรกเช่นกัน ห้ามแต่งตัวล่อแหลมหรือโดดเด่นเกินควร 

     ➤ ไม่เล่นมือถือขณะที่รอสัมภาษณ์ ควรใช้เวลานี้ในการคิดคำถามและเตรียมคิดทบทวนคำตอบของเราให้พร้อม

3. แสดงความมั่นใจ สื่อความน่าเชื่อถือและตอบรับอย่างรัดกุม

    ➤ สิ่งแรกที่คุณควรสื่อสารไปให้กับผู้สัมภาษณ์ก็คือ ความมั่นใจ ต้องทำให้พวกเขารับรู้ได้ว่า คุณมีความเชื่อมั่นกับข้อมูลหรือสิ่งที่คุณกำลังนำเสนอ ส่งมอบคำตอบของคุณอย่างมีคุณภาพ โดยคำตอบของคุณต้องตรงตามความเป็นจริงและการตอบสนองนั้น มุ่งเน้นที่จะแสดงทักษะและประสบการณ์ให้พอดีกับงานและนายจ้าง โดยยกตัวอย่างของการแก้ปัญหาและความสำเร็จเพื่อให้คำตอบของคุณสั้นและตรงประเด็น เตรียมการตอบสนองต่อคำถามสัมภาษณ์ที่พบบ่อย คุณจะได้หลีกเลี่ยงความนึกคิดยาวและเตรียมคำตอบที่รัดกุม

4. ภาษากายสู่ความสำเร็จขณะสัมภาษณ์งาน

    ➤ ท่าทางภาษากายที่คุณควรแสดงออกมาก็คือ การนั่งหลังตรง พยายามพายอก เปิดหัวไหล่ ศีรษะตั้งตรงหน้าเชิดเข้าไว้ รวมทั้งวางแขนในลักษณะเปิด ท่านี้จะทำให้หายใจได้สะดวก และทำให้คุณรู้สึกมั่นใจและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น

    ➤ ห้ามหลบตาผู้สัมภาษณ์ การหลบตาหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่สบตาผู้สัมภาษณ์ ถือเป็นเรื่องที่ผิดและไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งเพราะการแสดงออกนี้บ่งบอกถึงความไม่จริงใจ

    ➤ ควรมองไปยังผู้สัมภาษณ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจพวกเขา และพวกเขาจะรู้สึกว่าตัวเองสำคัญ พร้อมตอบแทนกลับมาด้วยความสนใจ และตั้งใจฟังสิ่งที่คุณกำลังนำเสนอจนจบการสัมภาษณ์ด้วยเช่นกัน

5. ขายจุดเด่น อธิบายจุดด้อยให้โดนใจผู้สัมภาษณ์

    ➤ ทบทวนหาข้อด้อยตัวเองให้เจอ

    ➤ ควรตอบตามความเป็นจริง แต่ถ้าข้อด้อยนั้นตรงกับคุณสมบัติหลักในงานที่เราไปสมัคร เราควรหลีกเลี่ยงการสมัครงานนั้นตั้งแต่แรก เพราะเราคงไม่ได้งานในตำแหน่งนี้ เช่น ตำแหน่งงานขาย แต่เราเป็นคนพูดน้อย ไม่ชอบพูดกับคนแปลกหน้า เป็นต้น

    ➤ ยกตัวอย่างจุดเด่นให้ตรงกับลักษณะงานหรือคุณสมบัติหลักของงาน เพื่อผู้สัมภาษณ์ประทับใจและคิดว่าคุณคือที่ใช่

อย่างไรก็ตามเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยทำให้คุณมีความพร้อมและเพิ่มความมั่นใจมากขึ้น และโอกาสที่จะได้งานและเงินที่หวังก็มีมากขึ้นเช่นกัน แต่ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่องค์กรหรือคนสัมภาษณ์จะรับเข้าทำงานส่วนใหญ่ จะพิจารณาจากความสามารถว่าคุณเหมาะกับงานที่องค์กรจะรับหรือไม่ ดังนั้นคุณควรทบทวนและไตร่ตรองถึงจุดเด่นของคุณก่อนว่าเหมาะสมกับลักษณะงานนั้นหรือไม่ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของคุณในการได้มาซึ่งโอกาสอื่นๆ