Bangkok post> Jobs > Career guide

ปรับพฤติกรรมชีวิตห่างไกลออฟฟิศซินโดรม

 

“ห่างไกลโรคฮิต ออฟฟิศซินโดรม” แนะนำ 7 ข้อปฏิบัติที่ช่วยให้หนุ่มสาวคนทำงานทั้งหลายได้ห่างไกลจากอาการออฟฟิศซินโดรม

     1. เลิกอิริยาบถในการทำงานไม่เหมาะสม ทั้งนั่งหลังค่อม การทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ มากกว่า 6 ชม.ต่อวัน โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถ หรือการยืน เดิน และอยู่ในอิริยาบถอื่นใดนานเกินไป

     2. ลดปัญหาความเครียด เพราะนำมาซึ่งอาการยึด ตึง ของเส้นเอ็น กล้ามเนื้อได้ทุกส่วน

     3. ละจากสภาพแวดล้อมที่ไม่อำนวยความสะดวกต่อการทำงาน โต๊ะทำงานที่ไม่เป็นระเบียบ ไม่สะดวกต่อการ หยิบสิ่งของ เก้าอี้ไม่เหมาะสม ไม่มีพนักพิงที่รองรับหลังอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกดแป้นคีย์บอร์ดที่ไม่มีตัวรองรับข้อมือ จะทำให้มีการกระดกข้อมือขึ้นลงซ้ำๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการอักเสบบริเวณเส้นเอ็น รวมทั้งเกิดภาวะพังผืดหนา ทำให้เกิดอาการชาบริเวณนิ้วและข้อมือ

     4. ดูแลอาหารการกินให้ตรงมื้อ และครบคุณค่าทางโภชนาการ การกินน้อยเกินไป การอดหรือกินไม่ตรงเวลา ย่อมทำให้เกิดปัญหาโรคอื่นๆ ตามมา รวมถึงการกินที่มากเกินไป กินของไม่มีประโยชน์ก็เช่นกัน

     5. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีน เพราะสารชนิดนี้มีผลกระตุ้นให้เกิดการหลั่งกรดออกมามาก

     6. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมอื่นๆ จัดโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะกับอิริยาบถประจำวัน ทำห้องทุกห้องในบ้านและที่ทำงานให้ปลอดโปร่ง สะดวกต่อการยืน เดิน และหยิบฉวยสิ่งของ ทั้งยังสร้างความผ่อนคลาย

     7. ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 วัน ให้ได้วันละ 30 นาที