Bangkok post> Jobs > Career guide

บริหารเวลา แบบคนรุ่นใหม่ให้เป๊ะเวอร์

 

     ในยุคที่เร่งรีบของคนเมืองต้องเรียกว่า เวลา เป็นเงินเป็นทอง ซึ่งทุกคนต่างมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่าๆ กัน แต่เราจะสามารถจัดสรรเวลาที่มีอย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดได้อย่างไร วันนี้เราเลยหยิบเทคนิคการจัดสรรเวลาตามแบบไลฟ์สไตล์ของคนเมืองมาฝากกัน

     ★ วางแผนงาน สิ่งสำคัญไม่ว่าจะเริ่มต้นงานอะไรก็ตาม การวางแผนการทำงานจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น ไล่ลำดับความสำคัญของงานจากยากไปง่าย กำหนดรายละเอียดแต่ละชิ้นงาน และวันกำหนดส่ง เพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดงานใดงานหนึ่งไป

     ★ จัดงานให้เป็นหมวดหมู่ การแบ่งแยกงานให้เป็นหมวดหมู นอกจากจะช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังช่วยให้ง่ายต่อการค้นหา และประหยัดเวลา อาจจะลองจัดแบ่งประเภทของงานตามลำดับความสำคัญ ประเภทอของลูกค้า จะช่วยให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้น

     ★ ตั้งเป้าหมายในแต่ละวัน การมีเป้าหมายจะช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่กำหนดไว้ได้ง่ายขึ้น สำหรับการทำงานหากเราลองตั้งเป้าในแต่ละวัน แล้วหากสิ่งนั้นสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นอกจากจะส่งผลดีต่องาน ยังเป็นความภาคภูมิใจที่ส่งผลให้การทำงานชิ้นต่อๆไปนั้นดียิ่งขึ้นอีกด้วย

     ★ แบ่งเวลาสำรอง ปัญหานับเป็นความท้าทายในการทำงาน ซึ่งไม่มีงานใดที่จะไม่เกิดปัญหา การเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นนับเป็นสิ่งที่ดีเพราะเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับปัญหาได้รวดเร็วและรับมือกับปัญหาได้ดี การแบ่งเวลาก็เช่นกัน ควรจะเผื่อเวลาวันกำหนดส่งงานล่วงหน้าก่อนเวลาจริง เพราะถ้าหากมีปัญหาระหว่างการทำงาน งานก็จะยังคงดำเนินต่อไปซึ่งเราสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีก่อนถึงกำหนดส่งจริง

     ★ ลดการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค คนไทยส่วนใหญ่ใช้เวลาส่วนมากหมดไปกับโซเชียลเน็ตเวิร์ค ไม่ว่าจะไลน์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ซึ่งถ้าหากเราสามารถกำหนดเวลาการเล่นให้น้อยลง แล้วเอาเวลานั้นไปทำสิ่งอื่น ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย ใช้เวลาดูแลตัวเอง ก็จะช่วยให้เราเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถจัดสรรเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวได้ดีทีเดียว

    ★ เดินทาง ปัญหาการจราจรนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ตก สำหรับคนเมืองในปัจจุบัน แต่เราจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้กับ ทางที่ดีควรใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เช่น เราอาจจะใช้เวลาที่อยู่บนรถในการฝึกฝนตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยการเปิดคลิป วิดิโอหรือเพลงภาษาอังกฤษเพื่อช่วยพัฒนาทักษะ เพราะปัจจุบันภาษาที่สองหรือสาม นับเป็นทักษะที่ทุกคนควรมี เพราะจะส่งผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

    ★ ใช้เทคโนโลยีให้เป็น ในยุคที่ทุกคนมีสมาร์ทโฟนเป็นปัจจัยที่ 5 แต่เชื่อว่ายังมีผู้ใช้น้อยคน ที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ไม่เพียงแค่โทรออก รับสายหรือใช้อินเตอร์เน็ต แต่เราสามารถศึกษาข้อมูล ฟังชั่นการใช้งานแล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ก็จะช่วยให้ชีวิตการทำงานของเราง่ายยิ่งขึ้น