Bangkok post> Jobs > Career guide

หางาน ให้ได้งาน

  • Published: Aug 22, 2017 16:10
  • Writer: Post Today | 1 viewed


     ไม่ต่างจากปีก่อน ปีนี้มีบัณฑิตจบใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นจำนวนร่วมแสนคนต่อปี ในขณะที่ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครก็ไม่ได้มีจำนวนมากพอที่จะรองรับได้ทุกคน ทำให้องค์กรต่างๆ มีโอกาสเลือกคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งและองค์กรมากขึ้น บัณฑิตจบใหม่ปีที่แล้วก็ขยันขันแข็งในการหางาน แต่ก็ยังหางานไม่ได้ดังใจเสียที หรือได้งานทำก็ไม่ใช่งานถูกใจ ซึ่งอาจมีหลากหลายสาเหตุที่ทำให้ไม่ได้ตำแหน่งงาน เช่น
 

    ★ เขียนเรซูเม่ให้น่าสนใจ

ด่านแรกฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ HR แผนกที่จะเห็นเรซูเมของผู้สมัคร ต้องประกอบไปด้วยรูปภาพที่เห็นใบหน้าตรงชัดเจน เบอร์โทรศัพท์ ประวัติการศึกษา และอีเมลที่ต้องดูเป็นทางการ เช่น ชื่อ.นามสกุล@xxx.com ประสบการณ์การทำงานและประสบการณ์พิเศษ โดยเรียบเรียงข้อมูลจากปัจจุบันไปหาอดีตเสมอสำหรับคนที่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว สามารถระบุได้ว่าเคยทำงานที่ไหนมาบ้าง รวมถึงขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบ และการอบรมที่เคยเข้าร่วม

สำหรับนักศึกษาจบใหม่ การระบุประสบการณ์พิเศษจะช่วยให้เรซูเมดูน่าสนใจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร การออกค่าย การฝึกงาน ตลอดจนการทำงานล่วงเวลา (Part Time) ทั้งนี้ประสบการณ์พิเศษจะเป็นปัจจัยสนับสนุนว่าผู้สมัครเป็นบุคคลที่มีความสามารถรอบด้าน และมีความรับผิดชอบตั้งแต่ยังเรียนหนังสือ
 

    ★ ทักษะและความสามารถพิเศษ

อย่างน้อยที่สุดต้องมี 2 เรื่อง เช่น คอมพิวเตอร์ ตลาดแรงงานวันนี้ผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่ตั้งแต่องค์กรใหญ่จนองค์กรขนาดเล็ก กำหนดทักษะในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ไว้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของการรับพนักงานใหม่ เพราะพนักงานที่มีทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ จะสามารถทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต้องการทักษะในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ด้วยรูปแบบการทำงานและการพัฒนาของการสื่อสารที่ครอบคลุมมากขึ้น ได้ก่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนในการกำหนดความต้องการ

อีกเรื่องคือ ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา (Linguistic Skills) ด้วยความก้าวหน้าของการสื่อสารและการติดต่อประสานงานกันมากขึ้น ทำให้ทักษะการใช้ภาษามีส่วนสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นในตำแหน่งงานที่สมัครจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานมากขึ้น ทักษะด้านภาษานอกจากภาษาอังกฤษ ก็ควรมีภาษาที่สาม เช่น ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส เพราะฉะนั้นพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้จะถือว่าได้เปรียบอย่างมาก เพราะปัจจุบันมีผู้ลงทุนบริษัทจากต่างประเทศหรือการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น องค์กรที่มีพนักงานมีทักษะและความสามารถด้านภาษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก

ใครมีทักษะและความสามารถทั้งสองข้อนี้ จะดูน่าสนใจและได้เปรียบคู่แข่ง ฉะนั้นผู้สมัครจำเป็นต้องค้นหาและดึงทักษะความสามารถที่เป็นจุดเด่นออกมาให้มากที่สุด จำเป็นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
 

    ★ ทักษะด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์

สิ่งจำเป็นในการทำงานร่วมกันคือการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเป็นศิลปะในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีแก่กันกับบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งความรักใคร่ ความนับถือ ความจงรักภักดี และความร่วมมือ ดังนั้นทักษะด้านนี้จึงเป็นทักษะสำคัญอันดับต้นๆ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพราะสามารถลดความขัดแย้งและยังเป็นการช่วยอำนวย การให้การติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจะนำมาซึ่งความสำเร็จ


    ★ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน

เป็นสิ่งสำคัญที่นักสมัครงานต้องรู้ เพราะว่าสมัยนี้บริษัทต่างๆ มีการแข่งขันสูงขึ้นมาก มาตรฐานของผู้สมัครงานก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ถ้าใครไม่เตรียมตัวสัมภาษณ์งานให้ดีๆ มีหวังความฝันล้มเหลวเอาได้ง่ายๆ เมื่อได้รับแจ้งให้เข้าไปสัมภาษณ์งาน ก็แน่นอนว่าโอกาสแรกมาถึงตัวเราแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการกล้าแสดงออกในการนำเสนอตัวเองให้น่าสนใจในการสัมภาษณ์งานครั้งสำคัญ สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความประทับใจแรกพบ (First Impression) เช่น การรักษาเวลา เป็นตัวสะท้อนความสนใจ ใส่ใจ และความรับผิดชอบของคุณ การแต่งกายให้เหมาะสมถูกกาลเทศะ คำนึงถึงความสะอาดสะอ้านของเสื้อผ้าให้เกียรติเจ้าของงาน และให้เกียรติสถานที่ อีกทั้งควรศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่จะไปนำเสนองาน การรู้เขารู้เราจะทำให้มีชัยไปกว่าครึ่ง


    ★ ทิปส์เล็กๆ น้อยๆ

มีตั้งแต่รอยยิ้มแห่งชัยชนะ ขอให้นึกไว้เสมอว่าคุณยิ้มโลกยิ้ม เพราะรอยยิ้มเป็นใบเบิกทางเชื่อมไมตรีดีที่สุด รอยยิ้มอบอุ่นแฝงไปด้วยความเชื่อมั่นจะทำให้คุณเป็นคนน่าสนใจอย่างคาดไม่ถึง ความเป็นตัวของตัวเอง การสนทนาช่วงสัมภาษณ์แสดงได้ว่าคุณเป็นคนอย่างไร อย่าเรื่องมากแสดงความคิดเห็นบ่นโน่นนี่ บุคลิกดูผ่อนคลายและมิตรจะน่าประทับใจที่สุด คุณเป็นที่น่าประทับใจและดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น แต่อย่าเป็นตัวของตัวเองจนเกินขอบเขต เพราะอาจทำให้คู่สนทนาอึดอัดและเข้าถึงยาก