Bangkok post> Jobs > Career guide

5 วิธีช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง


     ในช่วงเวลาที่สำคัญ บางครั้งแม้แต่ซีอีโอ หรือผู้นำชื่อก้องโลก ยังรู้สึกขาดความมั่นใจ เพราะความมั่นใจไม่ใช่คุณสมบัติที่จะคงอยู่ตลอดเวลา ในทางกลับกัน ความมั่นใจคือความเชื่อจะที่มีผลต่อพฤติกรรมของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนเหมือนกับความสามารถด้านอื่นๆ สำหรับคนที่ต้องการเรียกความมั่นใจเพื่อปลุกไฟในตัวเอง มาดู 5 วิธีที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจกันเลย

     1. มีท่าทีพร้อม

ภาษากายนี่แหละที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าเรามีความมั่นใจ หรือหวาดหวั่น เมื่อเกิดสถานการณ์เราควรทำให้เหมือนกับว่าพร้อมที่จะรับมือ เมื่อได้แสดงกิริยาท่าทางที่บ่งบอกถึงความมั่นใจ ตัวเราจะไม่รู้สึกอยู่ใต้การบังคับบัญชาของใคร ทำให้คนอื่นๆ สัมผัสได้และพร้อมที่จะเชื่อมั่นในตัวเรา เริ่มง่ายๆ เพียงเชิดหน้า ยืดตัวตรง สบตาคู่สนทนาเวลาพูดคุย และจับมือทักทายอย่างให้เกียรติ

     2. แต่งกายเหมาะสม

เสื้อผ้าหน้าผมก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมความมั่นใจได้เช่นกัน การมีบุคลิกภาพที่ดีจะช่วยทำให้เรารู้สึกไม่ด้อยกว่าคนอื่น แนะนำให้แต่งกายในแบบที่ต้วเองชื่นชอบและให้การแต่งกายนั้นนำเราไปสู่ความสำเร็จ อย่ากลัวที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงผ่านเครื่องประดับ สไตล์ หรือสีสันของเนคไท เพราะสิ่งเหล่านั้นอาจเป็นสิ่งที่สร้างคาแรคเตอร์ให้เป็นที่น่าจดจำ

     3. คำพูดดี

ผู้พูดที่ดีต้องพูดด้วยความมั่นใจ ใช้โทนเสียงที่เป็นจังหวะ เว้นวรรคบ้างเพื่อเน้นถึงสิ่งที่สำคัญ และหลีกเลี่ยงคำพูดติดปากที่ทำให้บทสนทนาไม่ลื่นไหล วิธีการพูดที่ฉะฉานแต่น้ำเสียงไม่แข็งกร้าวจะแสดงออกถึงความมั่นใจในสิ่งที่พูด หลีกเลี่ยงการพูดพึมพำเสียงเบาที่ดูไร้ความมั่นใจ แค่นี้ผู้คนก็จะหันมาสนใจฟังสิ่งที่เราสื่อสารมากขึ้น และพวกเขาจะสัมผัสได้ถึงความเป็นผู้นำที่มีอยู่ในตัวเรา

     4. คิดบวก

พลังงานเชิงบวกจะนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกเสมอ เราจึงควรคิดในแง่บวกว่าสามารถรับมือได้ทุกสถานการณ์ หลีกเลี่ยงความคิดในแง่ลบที่บั่นทอนความมั่นใจ หมั่นพูดคุยกับคนที่มีทัศนคติเชิงบวกแล้วเราจะรู้สึกดีขึ้น มั่นใจขึ้น และคนที่ร่วมงานกับเราก็จะมีความสุขไปด้วย

     5. ลงมือทำ

นอกจากบุคลิกภาพ การวางตัว คำพูดและความคิดแล้ว ยังมีอีกหลายอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การปฏิบัติจริง ซึ่งหากเราเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออก หรือไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น สิ่งที่ควรทำให้เป็นนิสัยคือ การฝึกฝนทำการบ้านเพื่อพร้อมสำหรับสถานการณ์จริง ลองหาจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเอง แล้วฝึกฝนเพื่อชูจุดเด่น ปรุงปรุงจุดด้อย และพกพาความมั่นใจไปด้วยเสมอ