Bangkok post> Jobs > Career guide

เลือก...ทำไมการเลือกถึงเป็นเรื่องสำคัญ

 

     ทางเลือกเป็นเรื่องของอิสรภาพ คุณมีอิสระมากพอที่จะเลือกสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง เลือกสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ ในชีวิต ดังนั้นจงเลือกอย่างมีสติ เพราะนี่คือชีวิตของคุณ

     ทำไมต้องเลือก? ทำไมการเลือกถึงเป็นเรื่องสำคัญ..??

1. คนจะเคารพในความเป็นคุณมากขึ้น

ไม่ว่าเขาจะเห็นด้วยกับคุณหรือไม่ก็ตาม คนมักชื่นชมคนที่มีความเห็นมากกว่าคนที่ไม่มีความเห็นอะไร เช่น คนที่ตอบว่าแล้วแต่ คุณกินอะไรก็ได้ ทำอะไรก็ได้ คนที่ไม่มีความเห็นมักจะถูกมองข้ามมากกว่าคนที่มีความเห็น

2. คุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้น

เพราะคุณจริงจังกับความรู้สึกของตัวเอง แนวโน้มของคนที่ไม่ยอมเลือก มักทำเป็นตัวเป็นเหยื่อ เป็นผู้ตาม ที่แย่กว่านั้นในความสัมพันธ์ของเขาหรือเธอ ก็เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วหน้าประตู รอคนมากระทำ

3. คุณจะเครียดน้อยลง

เพราะคุณเป็นคนเลือกสิ่งที่อยากทำเอง เพราะคุณไม่ต้องแกล้งทำเป็นว่าคุณเชื่อในสิ่งนั้นๆ เช่น คนที่บอกว่าอะไรก็ได้ พอไปร้านที่คนอื่นชอบ เขาจะรู้สึกเครียด เพราะตัวเองไม่ชอบ แต่ต้องแกล้งทำเป็นว่าพอใจ

4. คุณจะพึงพอใจในชีวิตมากขึ้น

เพราะคุณได้เลือกสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ แต่ถ้าคุณไม่เลือก คนอื่นก็จะเลือกให้คุณ และแน่นอนไม่ได้เป็นไปในทางที่ให้ผลดีหรือเป็นประโยชน์กับคุณนัก พวกเขามักจะเลือกสิ่งที่พวกเขาต้องการ

5. คุณจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น

สิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดในชีวิตคือคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือก เลือกว่าจะยอมให้อะไรมีอิทธิพลในชีวิต คุณเลือกว่าจะทำอะไร อย่างไร ใช้ชีวิตแบบไหน เลิกทน เลิกทุกข์

     ดังนั้น จงเลือกแต่เรื่องดีๆ เลือกที่จะมองโลกในแง่ดี คิดให้บวก เลือกปรานีกับผู้คนและตัวเอง เพราะจะทำให้คุณรู้สึกดีและมีความสุขมากกว่า

     จงเป็นคนที่คุณเลือกที่จะเป็น ไม่ใช่คนที่ผู้คนอยากจะเห็น ความสุขที่แท้จริงคือการเลือกมีชีวิตอย่างที่คุณต้องการ ไม่ใช่อย่างที่ใครอื่นต้องการหรือคาดหวัง