Bangkok post> Jobs > Career guide

กลยุทธ์สร้าง Resume ให้โดดเด่น


     เมื่อต้องหางาน เรามีคู่แข่งในตลาดมากมาย ไม่ว่าจะป็น นักศึกษาจบใหม่ หรือคนทำงานแล้วต้องการเปลี่ยนงาน แล้วเราจะทำอย่างไรให้ Resume ของเราโดดเด่นมากกว่าคู่แข่ง ทำให้ฝ่ายบุคคล สนใจที่จะเรียกเราไปสัมภาษณ์ โดยเราต้องคำนึงถึงกลยุทธ์ดังต่อไปนี้

     1. นึกถึงผู้อ่านเสมอ ทำ Resume ให้ดูสะอาดตา ดูง่าย น่าอ่าน หากมีสีสัน ควรจะใช้สีอ่อน สีสุภาพ

     2. Resume ไม่ควรมีความยาวเกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หากมีเยอะเกินไป จะทำให้ไม่น่าสนใจ

     3. ข้อมูลสำคัญ ควรจะอยู่ด้านบนสุด เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ประวัติการศึกษา เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อ

     4. ข้อมูลการติดต่อควรจะเป็นข้อมูลปัจจุบัน สามารถติดต่อได้ และเป็นช่องทางที่สะดวก เช่น เบอร์มือถือ, อีเมลล์, Line เพื่อให้ฝ่ายบุคคลสามารถติดต่อเราได้อย่างรวดเร็ว

     5. ประวัติการทำงาน ควรจะถูกต้อง กระชับ ตรงประเด็น แต่อธิบายได้ครบถ้วน เพื่อให้ฝ่ายบุคคลเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

     6. ควรเตรียมประวัติให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เราสมัคร เช่น สนใจสมัครงานตำแหน่ง Marketing มีประสบการณ์ 5 ปีทางด้าน Marketing และ 3 ปีทางด้าน Sales Coordinator ควรเน้นประวัติทางด้าน Marketing เป็นต้น

     7. ควรระบุเงินเดือนที่เราต้องการ หรือระบุช่วงเงินเดือนที่สามารถต่อรองได้ เพื่อกำหนดกรอบเงินเดือน

     8. รูปถ่าย ควรเป็นหน้าตรง สวมชุดสุภาพ

     9. ผลงานที่ผ่านมา รางวัล หรือ Certificate หากมีควรจะระบุไว้ด้วย เพื่อเป็นการยืนยันประสบการณ์

     10. หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ ควรระบุกิจกรรมที่ทำระหว่างเรียน หรือ ผลงานระหว่างเรียน

     หากทำได้ตามนี้ Resume ของเราก็จะโดดเด่นกว่าคู่แข่ง ทำให้ฝ่ายบุคคลสนใจและรีบเรียกคุณเข้าสัมภาษณ์ทันที