Bangkok post> Jobs > Career guide

แพ้ชนะในที่ทำงาน

  • Published: Sep 4, 2017 14:59
  • Writer: Post Today | 1 viewed

 

     เพื่อนร่วมงานต้องการคำปรึกษาจากคุณหรือ? ก็เพราะคนทุกคนต้องการคำแนะนำ กำลังใจ เพื่อจะลุกขึ้นมาสู้ใหม่แทบทุกวัน นี่คือธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นความทุกข์ของมนุษย์ว่ามีรูปแบบซ้ำๆ กัน มักทุกข์เรื่องทางกาย ใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ การงาน อนาคต ความรัก เซ็กซ์ และบุคลิกภาพ

สถานการณ์ - คนทำงานมืออาชีพไม่ควรให้ปัจจัยภายนอกมามีอิทธิพลอยู่เหนือความคิดและการทำงาน แต่ผมเองก็ยังทำไม่ได้เลย จะให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงานอย่างไร

ทางออก - คนที่ทุกข์นานคือคนที่ยังไม่ค่อยมีทักษะในการคิด ที่จะมองข้ามหรือก้าวข้ามความทุกข์ บางคนกลัวความทุกข์มาก จึงทุกข์อยู่นาน เพราะไม่กล้าก้าวข้ามมันไปนั่นเอง บางคนชอบบันทึกความเจ็บปวดของชีวิตเอาไว้ จึงไม่ลืม และเจ็บปวดเป็นทวีคูณเมื่อนึกถึงมัน คำตอบที่จะแนะนำแก่กันได้ก็คือ เจ้าความเจ็บปวดนั้น คุณหรือใครจึงไม่ควรที่จะบันทึกเอาไว้เลย จงทำอดีตให้เป็นอดีต อย่าโยงอดีตเป็นปัจจุบัน จะทำให้กลัวอนาคต

สถานการณ์ - บางคน (ความจริงคือผมเอง) รู้สึกท้อแท้กับชีวิตและหน้าที่การงาน พ่ายแพ้ ไม่เคยชนะเลย เสียใจที่ต้องแพ้เพื่อน แพ้คู่แข่ง หรือแพ้ตัวเอง แพ้และท้อจนอยากถอย บอกตรงๆ

ทางออก - ถ้าท้อแท้กับชีวิต ก็จงท้อแท้ได้บ้าง แต่อย่าท้อถอย ไม่นานก็จะเกิดกำลังใจใหม่ถ้า “คิด” เป็น บางคนเหนื่อยหน่ายกับการทำงาน หรือการดำเนินชีวิต ก็จงพักเสียบ้าง ไม่เป็นไรหรอก แต่อย่าหงุดหงิดกับทั้งหมดของทั้งชีวิต หรือบางคนล้มเหลวก็ให้ยอมรับซะ จากนั้นจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับมัน รีบเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่า สนุกกว่า ชีวิตของเราไม่ยาวพอจะเสียเวลาให้กับความล้มเหลวหรือความพ่ายแพ้ใดๆ

สถานการณ์ - ดูเหมือนคีย์เวิร์ดคือ คำว่า คิดให้เป็น ทำอย่างไรจึงจะ “คิดเป็น” เพราะปัจจุบันคิดไม่เป็นและคิดไม่ออก

ทางออก - รู้หรือไม่ว่าคนเราจะแพ้หรือชนะก็อยู่ที่ความคิดนี่เอง ถ้าคิดว่าแพ้ก็จะแพ้ ถ้าคิดว่าชนะก็ชนะ และไม่มีใครแพ้ตลอดไป หรือชนะตลอดกาล คนทุกคนขึ้นๆ ลงๆ เหมือนเส้นกราฟแสดงราคาหุ้นที่ผกผันสลับขึ้นลงตามปัจจัยภายในและภายนอกอยู่ทุกวี่วัน ในยามทุกข์หรือท้อแท้ การมีเพื่อนคอยรับฟังความทุกข์ หรือเป็นที่ระบายได้บ้าง ก็ดีนะ สังคมตะวันตกนิยมไปหาจิตแพทย์ ส่วนสังคมตะวันออกแบบเราอาจศึกษาพัฒนาวิธีคิดหรือพัฒนาความคิด
เพื่อให้คิดแบบพ้นทุกข์ หรืออยู่กับทุกข์แบบไม่ทุกข์ แล้วแต่จะเรียก

     สรุปคือ การพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน (หรือเพื่อนนอกที่ทำงาน) ที่เข้าใจชีวิต เข้าใจตัวคุณ คำพูดบางคำ ประโยคบางประโยคจะปลดล็อกตัวคุณจากความทุกข์และความท้อแท้ทั้งปวง ถึงที่สุดก็อาจพ้นทุกข์ได้ เพราะเริ่มคิดได้ คิดเป็น แต่อย่างน้อยที่สุดการมีทักษะทางความคิดที่เหมาะสม จะช่วยลดความทุกข์ได้